Tag Archives: cara perawatan ternak bunting

Merawat Kambing Bunting

Feature Kambing Bunting

Kambing bunting memerlukan perawatan dan pakan yang lebih baik.

Seleksi terhadap induk bunting dapat dilakukan dua bulan setelah perkawinan. Ternak yang tidak bunting sebaiknya dikeluarkan dari kandang, lalu diikutkan kelompok lain untuk perkawinan berikutnya. Tanda-tanda permulaan bunting sulit diketahui dengan pasti, tetapi perubahan tingkah laku dapat diamati dan dijadikan pegangan.